Advertisements

IVF Ở PHỤ NỮ TRẺ TUỔI SẼ THÀNH CÔNG HƠN NHỮNG PHỤ NỮ LỚN TUỔI


Những phụ nữ mà qua 6 chu kỳ thụ tinh ống nghiệm (IVF) với chu kỳ chuyển phôi tươi hoặc phôi đông có nhiều khả năng để thành công nếu họ còn trẻ, theo một trung tâm nghiên cứu hồi cứu lớn được công bố trên số ra ngày 15 tháng 1 của New EnglandJoumalof... Continue Reading →

1-2/6/2013 – Khám phát thuốc Bù Gia Mập và Bệnh viện Nhân Ái, Bình Phước


  Đến thăm và khám phát thuốc tại Bệnh viện Nhân Ái tôi thấy được tinh thần hăng say trong công việc của những "chiến sĩ áo trắng" họ vui vẻ với công việc, tận tâm với bệnh nhân và luôn biết cách động viên, "chọc nhau cười" để quên đi mệt nhọc, khó khăn,... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: