Báo cáo các chỉ số điều trị của Bs Tăng Quang Thái [2016]


Thông tin trong bài viết được thống kê từ các số liệu lâm sàng từ tháng 1/2012 - 12/2016

Advertisements

1-2/6/2013 – Khám phát thuốc Bù Gia Mập và Bệnh viện Nhân Ái, Bình Phước


  Đến thăm và khám phát thuốc tại Bệnh viện Nhân Ái tôi thấy được tinh thần hăng say trong công việc của những "chiến sĩ áo trắng" họ vui vẻ với công việc, tận tâm với bệnh nhân và luôn biết cách động viên, "chọc nhau cười" để quên đi mệt nhọc, khó khăn,... Continue Reading →

Up ↑

%d bloggers like this: