Báo cáo các chỉ số điều trị của Bs Tăng Quang Thái [2016]


Thông tin trong bài viết được thống kê từ các số liệu lâm sàng từ tháng 1/2012 – 12/2016

Vấn đề quản lý chất lượng trong điều trị là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt đối với chuyên ngành Hỗ trợ sinh sản. Xin cung cấp một cách công khai các số liệu điều trị của Bs Tăng Quang Thái để quý khách được tham khảo.

Điều trị vô sinh Nữ

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung:
– Tỉ lệ có thai lần đầu/phụ nữ: 14,67%
– Tỉ lệ có thai sau 3 chu kỳ/phụ nữ: 32.33%
Thụ tinh trong ống nghiệm:
– Tỉ lệ có thai lần đầu/chu kỳ chuyển phôi tươi: 52.11%
– Tỉ lệ có thai cộng dồn sau 3 lần chuyển phôi: 54.33%
– Số trường hợp đáp ứng kém đã hỗ trợ: 8
+ Số trường hợp có phôi chuyển: 3
– Thai kỳ:
+ Tỉ lệ sanh thường : 66.67%

Điều trị vô sinh Nam

Tinh trùng ít, yếu, dị dạng
– Điều trị nội khoa thành công/ Trường hợp nhẹ – trung bình: 81.11%
– Điều trị nội khoa thành công/ Trường hợp nặng: 14.33%
– PT giãn tĩnh mạch tinh thành công: tinh dịch đồ cải thiện: 77.67%
Vô tinh không do tắc / Suy tinh hoàn
– Số trường hợp hỗ trợ: 132
– Tỉ lệ thành công: có tinh trùng trở lại: 9.11%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: