Quản lý chất lượng lab nam khoa: không đơn giản


Đây là bài viết mà mình tâm đắc trong thời gian qua. Xin chia sẻ cùng quý đồng nghiệp.

http://hungvuongcss.com/vi-vn/652/2536/Tin-tuc-va-su-kien/Quan-ly-chat-luong-cho-Lab-nam-khoa-loi-di-khong-don-gian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: