Sức khoẻ tình dục


Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới (WHO), sức khoẻ tinnh2 dục là trạng thái toàn vẹn về thể chất, tinh thần và xã hội liên quan tới đặc tính tình dục chứ không phải chỉ là sự không có bệnh, khiếm khuyết hoặc rối loạn chức năng tình dục.

Do đó theo tài liệu của Trung tâm nghiên cứu về giới, gia đình và môi trường trong phát triển (CGFED) đã có những định hướng như sau khi thảo luận các vấn đề liên quan tình dục.

Phương diện thể chất: quan hệ tình dục sẽ khó khăn, gây đau đớn hoặc khôngthể quan hệ được nếu những người tham gia không được chuẩn bị về thể chất. Điều đó cũng có nghĩa là ở họ, bộ phận sinh dục phải phát triển hoàn thiện, không bệnh tật, thiếu khuyết, rối loạn chức năng sinh dục.

Phương diện tinh thần: quan hệ tình dục sẽ là vô nghĩa hoặc không thú vị gì nếu những người tham gia chưa được chuẩn bị tốt về tâm lý. Điều đó có nghĩa là họ phải thât sự thoải mái, không cảm thấy lo lắng, mặc cảm, tội lỗi khi có quan hệ tình dục.

Phương diện xã hội: quan hệ tình dục phải được xuất phát từ sự tự nguyện, đồng thuận, bình đẳng, tôn trọng nhau cùng thảo luận để không gây ra những hậu quả không mong muốn cho bạn tình.

(ST)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: