BƠM HCG (HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN) VÀO LÒNG TC TRƯỚC CHUYỂN PHÔI LÀM TĂNG ĐÁNG KỂ TỈ LỆ CÓ THAI VÀ TỈ LỆ LÀM TỔ.


BS Lý Thái Lộc

Nghiên cứu được R. Mansour thực hiện tại Cairo, Ai Cập và được báo cáo tại Hội Nghị Thường niên Hội Nội Tiết Sinh sản Hoa Kỳ tháng 10/2011.

Đặt vấn đề: HCG có vai trò rất quan trọng trong việc làm tổ của phôi. HCG được phôi tiết ra trước khi phôi đến bám vào nội mạc TC. Nó khởi đầu và kiểm soát sự tạo thành nhau và điều hòa miễn dịch cho phôi khi làm tổ. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu liệu việc bơm HCG vào buồng TC trước chuyển phôi có làm tăng tỉ lệ có thai, tỉ lệ làm tổ hay không.
Phương pháp nghiên cứu: 280 bệnh nhân thực hiện IVF-ICSI được chia ngẫu nhiên, trong đó 260 b/n được đi tới giai đoạn chọc hút trứng. Nhóm nghiên cứu (n=167) được dùng 100 IU HCG (n=83) hay 200 IU HCG (n=84 ) bơm vào lòng TC. Nhóm chứng (n=93) được chuyển phôi mà không dùng HCG. Sau khi phân tích giữa kỳ, 215 bệnh nhân khác được phân ngẫu nhiên, và có 212 b/ n đến được giai đoạn chọc hút trứng. Nhóm nghiên cứu (n=107) được bơm 500IU HCG vào lòng TC, và nhóm chứng (n=105) được chuyển phôi mà không bơm HCG . Biến số so sánh là tỉ lệ có thai lâm sàng và tỉ lệ làm tổ của phôi. Kết quả được trình bày qua bảng sau:
HCG 500IU Nhóm chứng Giá trị p
Số lượng chu kỳ chọc hút 107 105
Số trứng thụ tinh 

Biên độ

Tỉ lệ thụ tinh

Số thai lâm sàng

     Tỉ lệ thai lâm sàng

 

2-23

63%

80

75%

 

2-19

62,3%

63

60%

 

 

0,60*

 

0,03#

Số phôi được chuyển 

     Tỉ lệ làm tổ

2,9±0,3 

41,6%

2,8±0,6 

29,5%

0,41* 

0,002#

*: So sánh không có ý nghĩa về mặt thống kê.

#: So sánh có ý nghĩa về mặt thống kê.

Kết quả: Tỉ lệ làm tổ và tỉ lệ có thai tăng một cách đáng kể ở nhóm có dùng 500IU HCG (41,6%, 75%) khi so sánh với nhóm chứng ( 29,5%, 60%). Tỉ lệ làm tổ và tỉ lệ có thai ở nhóm dùng 100IU HCG là 26,6% và 54%; nhóm dùng 200IU HCG là 28,3%, 57% ( không có sự khác biệt về mặt thống kê).
Kết luận: Bơm 500IU HCG vào lòng TC trước khi chuyển phôi làm tăng đáng kể tỉ lệ có thai và tỉ lệ làm tổ trong các chu kỳ IVF-ICSI.
Nguồn: INTRAUTERINE INJECTION OF HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN BEFORE EMBRYO TRANSFER SIGNIFICANTLY IMPROVES THE IMPLANTATION AND PREGNANCY RATES IN IVF-ICSI. R. Mansour, N Tawab, O. Kamal. The Egyptian IVF-ET Center, Cairo, Egypt
( Báo cáo tại Hội Nghị Thường niên ASRM 2011, Orlando, Florida, Hoa Kỳ ).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: