Anti-Mullerian Hormone (AMH) tốt hơn inhibin B, FSH, estradiol hoặc đếm noãn thứ cấp trong dự đoán kết cục IVF


AMH là chỉ điểm hóa sinh (biochemical marker) đầy hứa hẹn trong việc tiên lượng đáp ứng buồng trứng và giá trị 2.97 ng/ml có thể được áp dụng như là cut-off point cho việc tiên lượng này. Đây là kết luận của nghiên cứu tiến cứu trên 180 bệnh nhân được tiến hành làm IVF lần đầu tiên nhằm so sánh AMH với các marker khác và tìm ra giá trị cut-off của AMH cho việc dự đoán đáp ứng buồng trứng đối với kích thích buồng trứng có kiểm soát trong IVF.  Nghiên cứu này được đăng tải trên Tạp Chí Arch Gynecol Obstet vào ngày 29 tháng 3 năm 2011 (Kunt C. et al. “Anti-Mullerian hormone is a better marker than inhibin B, follicle stimulating hormone, estradiol or antral follicle count in predicting the outcome of in vitro fertilization” , Arch Gynecol Obstet, DOI 10.1007/s00404-011-1889-7)


AMH huyết thanh phản ảnh trực tiếp số lượng nang noãn nguyên thủy, do đó nội tiết tố này có vẻ là chỉ điểm sinh hóa hứa hẹn cho việc phát hiện suy giảm dự trữ buồng trứng. Cho đến nay có nhiều giá trị cut-off points của AMH đã được đề nghị nhằm tiên lượng dự trữ buồng trứng. Kunt và cộng sự đã tiến hành nghiên cứu này nhằm so sánh AMH với các marker khác và tìm ra giá trị cut-off của AMH cho việc dự đoán đáp ứng buồng trứng đối với kích thích buồng trứng có kiểm soát trong IVF. 180 bệnh nhân theo phát đồ long down-regulation được đua vào nghiên cứu. Quần thể nghiên cứu được chia thành hai nhóm: đáp ứng bình thường (số trứng học hút được >= 5) và đáp ứng kém (<5). Tiêu chí đánh giá chính là độ tuổi, số noãn thứ cấp, cũng như nồng độ huyết thanh của FSH, LH, E2, inhibin B và AMH. Kết quả: Nồng độ LH ở ngày 3 cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm đáp ứng kém. Ở nhóm bệnh nhân đáp ứng kém số nang noãn thứ cấp, số trứng chọc hút được, số trứng trưởng thành cũng như nồng độ AMH ngày 3 (5,8 ± 2,32 so với 1,8 ± 0,80 ng/ml) thấp hơn có ý nghĩa thống kê. Có mối tương quan thuận (positive correlation) với số nang noãn thứ cấp, nồng độ AMH, E2 khởi điểm, số noãn vào ngày tiêm hCG và tương quan nghịch (negative correlation) với độ tuổi bệnh nhân.

Phân tích kết quả cho thấy nồng độ AMH là yếu tố có ý nghĩa duy nhất trong việc xác định số lượng trứng trưởng thành. Giá trị cut-off point 2.97 ng/ml của nồng độ AMH huyết thanh được ghi nhận có khả năng tiên lượng đáp ứng buồng trứng kém với độ nhạy cảm 100% và chuyên biệt 89,6%. Tuy nhiên, giá trị cut-off này không có khả năng tiên lượng với độ nhạy cảm và chuyện biệt như vậy đối với các trường hợp không có thai. Các tác giả phỏng đoán có thể do AMH thể hiện số lượng chứ không phải chất lượng trứng.

Dựa trên kết quả này tác giả kết luận AMH là chỉ điểm hóa sinh đầy hứa hẹn trong tiên lượng đáp ứng buồng trứng và giá trị 2.97 ng/ml có thể được áp dụng như là cut-off point cho việc tiên lượng này.

Việc áp dụng AMH như là xét nghiệm nhằm xác định dự trữ buồng trứng và tiên lượng đáp ứng buồng trứng đối với kích thích buồng trứng có kiểm soát ở bệnh nhân IVF đã được áp dụng tại nhiều trung tâm trên thế giới. Đây có thể sẽ là một hướng đi hứa hẹn nhằm tiên lượng đáp ứng của bệnh nhân đối với kích thích buồng trứng để có những đối sách thích hợp nhằm tăng tỉ lệ thành công của IVF.

Gần đây xét nghiệm AMH đã được một số đơn vị đi đầu ở Việt nam áp dụng để đánh giá dự trữ buồng trứng để quyết định liều thuốc phù hợp khi kích thích buồng trứng trong TTTON. Việc áp dụng xét nghiệm AMH vào lâm sàng ở Việt nam chứng tỏ khả năng cập nhật nhanh chóng các tiến bộ khoa học mới nhằm góp phần tăng khả năng tiên lượng, chọn phác đồ điều trị thích hợp và cải thiện tỉ lệ thành công trong IVF.

ThS. BS. Lê Đình Trọng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: