Tinh trùng và trứng liên lạc thế nào ?


Tinh trùng và trứng liên lạc như thế nào ? Là một trong những câu hỏi được các nhà nghiên cứu phôi thai học và các nhà kế hoạch hoá gia đình rất quan tâm. Trong gần hai thập kỷ qua, nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng progesteron do trứng tiết ra sau là một trong những chất hoá hướng động cho tinh trùng, được xem là phương thức để trứng và tinh trùng liên lạc với nhau. Tuy nhiên, cơ chế cụ thể của phương thức này vẫn chưa được tìm thấy.

Hai nghiên cứu gần đây tại Đức và Mỹ, đã tìm thấy progesterone kích hoạt kênh canxi trên tinh trùng, được đặt tên là CatSper .

  • Theo Tiến sĩ Polina Lishko của đại học Carliforina, San Francisco và nhóm nghiên cứu đã khảo sát cảm ứng điện từ ở đuôi tinh trùng cho biết: “Khi nghiên cứu kênh CatSper trên phương diện cảm ứng điện từ giữa các kênh ion và chất vận chuyển, có thể chứng minh rằng kênh CatSper bị kích hoạt bởi progesterone”. Nhóm nghiên cứu còn tìm thấy đuôi tinh trùng hoạt động mạnh hơn khi có progesterone hoặc ở môi trường pH cao tương tự như môi trường quanh trứng.
  • Theo nghiên cứu của Giáo sư Benjamin Kaupp, nồng độ can-xi trong tinh trùng người khi có progesterone cũng tăng lên rất nhanh.

Những nghiên cứu này mở ra hướng phát triển mới cho các chương trình kế hoạch hoá gia đình bằng nội tiết,  đó là ngăn ngừa gắn kết progesteron với CatSper và không cho trứng gặp tinh trùng.

Progesterone tác động như thế nào đến tinh trùng người ? Câu hỏi này vẫn cần được nghiên cứu nhiều hơn nữa.

BS. Tăng Quang Thái

Theo Fertility News

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: