CÁC QUI ĐỊNH VỀ PHÁP LÝ TRONG HỖ TRỢ SINH SẢN


Chính phủ ban hành một nghị định riêng cho việc điều trị vô sinh và các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản: “Nghị định của chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học”, số 12/2003/NĐ-CP, Thủ tướng chính phủ ký ngày 12/02/2003 (xem tài liệu đính kèm).

Bộ Y tế ban hành thông tư số 07/2007/TT-BYT hướng dẫn thi hành nghị định trên, do Bộ trưởng Bộ Y tế ký ngày 28/5/2003 (xem tài liệu đính kèm).

Việt nam hiện là nước duy nhất trong khu vực có văn bản của chính phủ qui định và điều chỉnh các vấn đề liên quan đến các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Các kỹ thuật có liên quan

 • Thụ tinh nhân tạo (IUI)
 • Thụ tinh trong ống nghiệm
 • Cho – nhận tinh trùng
 • Cho – nhận noãn
 • Cho – nhận phôi
 • Lưu trữ tinh trùng
 • Lưu trữ phôi

Các đối tượng có liên quan

 • Các cặp vợ chồng hiếm muộn
 • Phụ nữ độc thân
 • Người cho, nhận, gửi tinh trùng
 • Người cho, nhận noãn
 • Cơ sở y tế
 • Nhân viên y tế

TÓM TẮT CÁC QUI ĐỊNH

Cơ sở y tế

 • Phải đủ điều kiện về cơ sở, thiết bị, nhận sự
 • Phải được cho phép thực hiện
 • Phải tuân thủ các qui định về thủ tục, qui trình, viện phí…

Qui định về cho nhận tinh trùng

 • Tuổi người cho, người nhận
 • Sức khỏe về thể chất và tinh thần
 • Điều kiện khác về người cho, nhận
 • Nguyên tắc tự nguyện
 • Nguyên tắc vô danh, bí mật
 • Cho 1 lần, cho 1 người
 • Người nước ngoài

Qui định về cho nhận trứng

 • Tuổi người cho, người nhận
 • Sức khỏe về thể chất và tinh thần
 • Điều kiện khác về người cho, nhận
 • Nguyên tắc tự nguyện
 • Cho 1 lần, cho 1 người
 • Người nước ngoài

Qui định về cho nhận phôi

 • Điều kiện về người cho, nhận
 • Sức khỏe về thể chất và tinh thần
 • Nguyên tắc tự nguyện
 • Nguyên tắc vô danh, bí mật
 • Cho 1 lần, cho 1 người
 • Người nước ngoài

Qui định về thủ tục hành chính

 • Khám, chẩn đoán
 • Xem xét trạng thái tâm lý
 • Tư vấn
 • Kiểm tra sức khỏe
 • Đơn đề nghị thực hiện KTHTSS
 • Thông qua hội đồng chuyên môn
 • Thông qua giám đốc cơ sở

Nghiêm cấm

 • Mang thai hộ
 • Sinh sản vô tính
 • Cho phôi phụ nữ độc thân
 • Cho, nhận noãn, tinh trùng, phôi với người nước ngoài, trừ trường hợp vợ là người gốc Việt
 • Kinh doanh tinh trùng, noãn, phôi

Tiết lộ thông tin về người cho, nhận tinh trùng, noãn, phôi

ThS. BS. Hồ Mạnh Tường

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: