Hạ trắng


Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Gọi nắng..trên vai em gầy đường xa áo bay..
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
lối em đi về trời không có mây..Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy..
Gọi nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay, cho tay em dài gầy thêm nắng mai, bước chân em về nào anh có hay..Gọi anh cho nắng chết trên sông dài…
ĐK:
Thôi xin ơn đời trong mê này gọi mùa thu tới.anh đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao, đời xin có nhau…dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu.Áo xưa dù nhàu …cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau…
Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng rơi, nắng đưa em về miền cao gió mây…Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây.gọi tên em mãi suốt cơn mê này…

Click here to listen !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: