Đứng trước Eiffel


Có phải

Mỗi ngày

Ta đếm ngược thời gian

Để biết sống

Sao cho đáng sống

BS Đỗ Hồng Ngọc , Paris 1997

(Tháp Eiffel có dòng chữ điện tử đếm ngược thời gian đến năm 2000)

Advertisements
This entry was posted in Cuộc sống muôn màu and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s